+44 (0)7950 295898 info@fidatezza.co.uk

Naše služby

Společnost Fidatezza pomáhá s každodenní finanční správou, poskytuje efektivní účetnictví, daňovou a mzdovou podporu, která je přizpůsobena Vašim potřebám. Finanční žargon může být nejasný a papíry Vás mohou hodně stresovat,  pokud nejsou ve Vašem mateřském jazyce.

Poskytujeme jasná a přímočará vysvětlení spolu s odbornou vícejazyčnou podporou pro české, slovenské, maďarské, rumunské, bulharské a anglické firmy.

ICPA (Institut certifikovaných účetních) zastupuje aktivní účetní. Profesionálni organizace ICPA nabízí svým členům důležité výhody, které jim pomáhají dosahovat nejvyšších standardů v účetní praxi. Jedním z hlavních přínosů je, kromě podpory a poradenství od institutu, jako je ICPA, následující: ICPA ve spolupráci s AMLCC, poskytuje členům online systém ohledně dodržování předpisů proti praní špinavých peněz.

Fidatezza
Každodenní vedení účetnictví

Ačkoli se jiné prvky Vašeho podnikání mohou zdát důležitější, je třeba věnovat každý týden účetnictví dostatek času, abyste si byli jistí, že Vaše dokumenty jsou v pořádku. Odkládání povinností může mít za následek stres, protože zpracování účtů se stane nezvládnutelným.

Proč je účetnictví důležité:

 • Včasné, přesné a průhledné účty.
 • Pomáhá při získávání půjček.
 • Pomáhá při přípravě a podávání různých dokumentů.

Pomůžeme Vám získat celkový obraz o tom, co je třeba udělat a kdy.

Manažerské účty

Sestava účtů je vytvořena nejen proto, aby byla organizace informována o tom, na čem záleží, ale aby se rozhodovala co nejlépe. Manažeři a ti, kteří mají kontrolu, čtou sady souhrnných dat, například: účetní rozvaha / bilance, peněžní toky / průběh příjmů a výdajů v čase / výkaz zisku a ztráty.

Vedení firmy může požadovat tato data každý měsíc, nebo dokonce i každý týden. Kontaktujte nás – rádi Vám pomůžeme při přípravě relevantních údajů.

Mít všechny důležité informace je klíčem k tomu, abyste se rozhodli co nejefektivněji.

Zahájení podnikání a registrace

Máte nápad, myslíte na založení nové společnosti. Jen si nejste jisti, jak postupovat.

Váš sen se dnes může stát realitou / skutečností. Při založení / vytvoření a registraci nové firmy existují různé právní struktury.

Rádi Vám vysvětlíme požadavky, stejně jako možné klady a zápory – potom  pochopíte rozdíly a můžete si vybrat pro Vás nejvhodnější  právní strukturu / firmu.

Dnes je podnikání v sociálních službách významnou součástí podnikání, a proto poskytujeme specifické poradenství organizacím, které své příjmy reinvestují do sociálních projektů, a charitativním organizacím s veřejně prospěšnými účely.

Pomůžeme Vám podniknout všechny nezbytné kroky k nastavení a registraci Vašeho podnikání.

Výpočet DPH

Daň z přidané hodnoty (DPH) je obecná daň, která je založena na hodnotě přidané k ceně za práci v každé fázi výroby nebo distribuce. Většina zboží a služeb má standardní sazbu DPH – pokud nejsou klasifikovány jako snížené nebo nulové.

Firmy či fyzické osoby  obvykle mívají  mnoho otázek ohledně sazeb DPH, snížených sazeb a výjimek.

Kontaktujte nás, rádi Vás budeme informovat o DPH, platebních termínech a dalších faktorech s tím spojenými.

Mzdové a personální poradenství

Nabízíme služby pro všechny druhy pracovních poměrů: hlavní a vedlejší pracovní poměr, dohodu o pracovní činnosti či o provedení práce. Služby v rámci mzdové agendy poskytujeme klientům v návaznosti na vedení účetnictví, i samostatně.

Vedení mzdové agendy klienta zahrnuje zejména následující: výpočet mezd, příprava výplatních pásek a převodního příkazu pro banku, vedení mzdových listů zaměstnanců, důchodové pojištění, zpracování měsíčních hlášení pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny.

Kontaktujte nás pro bližší informace.

Obchodní strategie a rozpočty

Úspěšné podnikání si vyžaduje analýzu a plánování. Obchodní strategie lze charakterizovat jako dlouhodobé podnikatelské plánování k dosažení požadovaných cílů. Obchodní strategie se může týkat více období: 3 let, 5 let, někdy i delšího období. 

Pro plánování svých operací firma odhaduje své finance pro určité budoucí období – tento proces se nazývá budování firemních rozpočtů. Jedním z velmi užitečných nástrojů pro strategické plánování je SWOT analýza, strategická analýza silných, slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Podnikání obvykle začíná plánem projektu, pak se určuje čas, cíle a náklady na projekt.

Poskytneme Vám data a dokumenty, které Vám pomohou při strategických rozhodnutích.

Daňová přiznání a poradenství

Daňové přiznání je dokument, který musí být předložen úřadům. Různé firmy a organizace musí podávat různé dokumenty. Stručně řečeno, podání daňového přiznání znamená vykázání odpovědnosti za zdanění. Hlavní přiznání a dokumenty jsou:

 • Daň z příjmů / Jednotlivci
 • Partnerství (partnership)
 • Finanční prostředky a majetek
 • Společnosti / korporace
 • Zaměstnavatelé / příspěvky do zdravotní pojišťovny
 • DPH

Mnoho lidí považuje formuláře daňového přiznání stresující  a snaží se dokončit
vše rychle a včas. Ve společnosti Fidatezza Vám pomůžeme s dokumenty, které musíte předložit úředníkům.

Přeshraniční poradenské služby

Pokud plánujete budovat malé a střední firmy, musíte zjistit, jak vytvořit silné základy, z nichž Vaše společnost může růst a efektivně zvládat rizika. Úspěšné vytváření zisku pro všechny zúčastněné strany znamená, že potřebujete dobré rady ohledně řízení rizik.

Budeme s Vámi spolupracovat při vytváření proaktivních a integrovaných daňových strategií, které se zabývají daňovými riziky dnešních společností. Pomáháme s přeshraniční strukturou daní, plánováním a řízením rizik. Nejdůležitější je dosažení dobrého růstu.

Žaloby, soudní zastoupení

Mezi nejčastější typy drobných soudních sporů, spojených s Vaší firmou může patřit :

 • Mzdy nebo peníze souvisejíci s výpovědi
 • Kompenzace za vadné zboží
 • Odškodnění za vadné služby
 • Spory mezi pronajímateli a nájemci

Pokud jsou částky, o které se firma soudí / je souzena nižší než 10 000 liber, jsou případy zpravidla přiděleny soudu, která tyto drobné spory řeší.  Mít nárok znamená, že žádáte soud, aby požadoval peníze, které vám dluží jednotlivci nebo firmy.

Obraťte se na nás dříve, než  začnete žádat o peníze. Pokud se rozhodnete pro soudní proces, musíte to udělat v určitých časových limitech.

CIS

Systém stavebního průmyslu (CIS / The Construction Industry Scheme) je systém daňových odpočtů vytvořený HMRC. Režim zahrnuje odpočet daně z plateb, které se vztahují k výstavbě.

CIS se používá v souvislosti s předložením měsíčního výkazu dodavatele nebo k ověření subdodavatele. Nejste si jisti, jak se zaregistrovat online? Pomáháme při registraci – kontaktujte nás, abyste zjistili, zda byste se měli registrovat jako dodavatel nebo subdodavatel prostřednictvím CIS.

Ve společnosti Fidatezza okamžitě reagujeme na Vaše dotazy, pomáháme s formuláři a dokumenty. 

Upozornění: CIS nezahrnuje platby zaměstnancům. Platby zaměstnancům jsou kryty systémem Pay As You Earn (PAYE). Více informací o programu PAYE najdete v sekci: Mzdové a personální poradenství.

Kontaktujte nás

NENAŠLI JSTE TO, CO HLEDÁTE? MÁTE OTÁZKY? PRVNÍ 30-MINUTOVÁ KONZULTACE JE ZDARMA. NAPIŠTE NÁM E-MAIL NEBO ZAVOLEJTE. PORADÍME VÁM.

TELEFON:
+44 (0)7950 295898
+44 (0)7495 406576
+44 (0)1189 864374

E-MAIL:
info@fidatezza.co.uk

SPOJTE SE S NÁMI:
White Facebook Icon White LinkedIn Icon

Top Rated Financial Adviser, 2023 Guide published in The Times

VouchedFor
Fidatezza
Fidatezza
Accountant of the yeah award Fidatezza

© 2024 Fidatezza Copyrights. Website created by Kamila Web Design.