+44 (0)7950 295898 info@fidatezza.co.uk
Přeshraniční dvojí zdanění nastává tehdy, když stejný příjem nebo majetek daňového poplatníka podléha zdanění ve více zemích za stejné období. Většina zemí EU má mezi sebou dvoustranné daňové smlouvy. Evropská rada se dohodla na novém systému řešení dvojího zdanění v rámci EU. Pokud země, ve které žijete, a Spojené království má „dohodu o zamezení dvojího zdanění“, nemusíte platit dvakrát. Přečtěte si další informace a kontaktujte nás, pokud potřebujete poradenství týkající se daní.

Top Rated Financial Adviser, 2023 Guide published in The Times

VouchedFor
Fidatezza
Fidatezza
Accountant of the yeah award Fidatezza

© 2024 Fidatezza Copyrights. Website created by Kamila Web Design.